Juridisks paziņojums

Izdevējs
Flix SE

Sazinieties ar mums!
Adrese: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München Vācija
Tālrunis: +49 30 300 137 300
E-pasts: uslugi@flixbus.pl

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksa par zvaniem no fiksētajiem un mobilajiem tālruņiem ir atkarīga no konkrētā pakalpojumu sniedzēja tarifiem.

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs
Bodo Uebber

Valdes locekļi
André Schwämmlein (priekšsēdētājs), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Komercreģistrs: 
Minhenes rajona tiesa, HRB 274912

PVN ID:
DE 283764680

Atbildīgs saskaņā ar MStV § 18, 2. par.
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-pasts: info@service.lv


Atbildība par saturu
Mūsu tīmekļa vietnes saturs ir sastādīts ar lielu rūpību. Mēs nevaram uzņemties atbildību par satura pareizību, pilnīgumu un aktualitāti.  Saskaņā ar Telekomunikāciju līdzekļu likuma (turpmāk tekstā — “TMG”) 7. panta 1. punktu, mēs kā pakalpojumu sniedzēji esam atbildīgi par savu saturu šajās lapās atbilstoši vispārējiem tiesību aktiem.  Saskaņā ar TMG 8.–10. pantu mums kā pakalpojumu sniedzējiem nav pienākuma uzraudzīt pārsūtīto vai uzglabāto ārvalstu informāciju vai izmeklēt apstākļus, kuri liecina par nelikumīgu darbību. Vispārējos tiesību aktos noteiktie pienākumi atcelt vai bloķēt informācijas lietošanu netiek ietekmēti. Tomēr saistīta atbildība ir iespējama tikai no tās dienas, kad kļuvis zināms par konkrētu pārkāpumu.  Saņemot paziņojumu par šādiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties izņemsim saturu.

Eiropas Komisija nodrošina platformu (SIT platformu) strīdu izšķiršanai tiešsaistē bez nepieciešamības vērsties tiesā. Tā ir pieejama tīmekļa vietnē www.ec.europa.eu/consumers/odr. Mēs piedalāmies strīdu izšķiršanas procedūrās patērētāju šķīrējtiesā. Apstiprināto strīdu izšķiršanas struktūru kontaktinformācijas saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Šajā kontekstā skatiet Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. [German Conciliation Body for Public Transport] (www.soep-online.de).


Šis juridiskais paziņojums attiecas arī mūsu kanāliem sociālajos tīklos: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Saraksta ar atsevišķiem kanāliem ir pieejams šeit.