Rezervācijas pārvaldīšana

Atcelšana

Es vairs nevēlos doties rezervētajā braucienā. Līdz kādam brīdim varu atcelt savu rezervāciju?

Rezervāciju var atcelt līdz pat 15 minūtes pirms izbraukšanas laika.

Vai man jāmaksā atcelšanas maksa?

Ja atceļat savu ceļojumu 30 dienas pirms izbraukšanas datuma, par to nav jāmaksā. Pēc tam, iespējams, iekasēsim atcelšanas maksu. Pēc rezervācijas atcelšanas tiks izveidots kupons. Kupons ir derīgs 12 mēnešus, un tas ir rezervācijas cenas vērtībā, atskaitot atcelšanas maksu, ja tāda piemērojama.

Maiņa

Rezervācijā varat mainīt tālāk norādīto informāciju:

  • Ceļojuma laiks vai galamērķis*
  • Pasažiera vārds
  • Telefona numurs
  • Papildu bagāža
  • Īpašā bagāža

* Ja vēlaties mainīt atiešanas laiku vai galamērķi, vispirms ir jāatceļ tā ceļojuma daļa, kurā vēlaties veikt izmaiņas. Pēc tam saņemsiet kuponu biļetes vērtības apmērā, no kuras atskaitīta piemērojamā atcelšanas maksa. Kuponu var izmantot jauna brauciena rezervēšanai (ievadot kupona numuru kupona laukā un noklikšķinot uz “Izpirkt”). Kupons ir derīgs 12 mēnešus.

Līdz kādam brīdim varu mainīt savu rezervāciju?

Izmaiņas var veikt līdz 15 minūtes pirms izbraukšanas laika.

Vai ir par rezervācijas maiņu jāmaksā?

Nelielas drukas kļūdas var labot bez maksas.* Var mainīt arī pasažiera vārdu. Tas parasti ir bez maksas. Taču gadījumā, ja brauciens ir dārgāks nekā sākotnējās rezervācijas veikšanas dienā, jums būs jāmaksā rezervētas cenas un jaunās biļetes cenas starpība.

Izmaiņām attiecībā uz izbraukšanas laiku vai ceļojuma galamērķi tiek piemēroti atcelšanas noteikumi. Ja maināt savu ceļojumu mazāk nekā 30 dienas pirms izbraukšanas, no kupona vērtības tiek atskaitīta atcelšanas maksa.

Ja pēc biļetes iegādes vēlaties rezervēt papildu vai īpašās bagāžas vienību, tiks piemērota maksa. Varat pievienot vienu papildu un īpašās bagāžās vienību katrai personai.

* Drukas kļūdas, kam nepieciešama ilgāka labošana, var tikt uzskatītas par vārda maiņu, un tām tiks piemērotas attiecīgās maksas.

Kur es varu atcelt vai mainīt savu rezervāciju?