Vai oglekļa neitrāli autobusu braucieni ir iespējami?

Kā tas notiek?

Veicot tiešsaistes rezervāciju FlixBus biļešu veikalā, vienkārši atzīmējiet izvēles lodziņu “CO2 kompensācija ”, kad ir izdarīta izvēle par labu kādam no braucieniem ar autobusu pa Eiropu. Pēc tam tiek aprēķinātas jūsu brauciena  CO2 emisijas,  ņemot vērā brauciena ilgumu un attālumu. Pēc tam aprēķinātā summa tiek automātiski pievienota biļetes cenai. Jūsu ieguldījums vides jomā ir aptuveni 1–3 gatavojot patērē mazāk koksnes nekā tradicionālajos pavardos. Jūsu ziedojums tiks ieguldīts sertificētā klimata aizsardzības projektā saskaņā ar starptautiskiem vides standartiem.

Domājiet zaļi! Videi tas patīk labāk...

FlixBus autobusi ir acīmredzami efektīvāki degvielas patēriņa ziņā, un to siltumnīcas gāzu izmešu skaita līmenis ir ārkārtīgi zems. Protams, ir grūti doties ceļojumos, pilnībā izvairoties no CO2 emisijām pat videi visdraudzīgākajā autobusā. Tādēļ sadarbībā ar atmosfair, piedāvājam brauciena rezervēšanas laikā katram mūsu pasažierim iespēju samazināt FlixBus brauciena ietekmi uz vidi. Pamatojoties uz emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas principu, jums brauciena rezervēšanas laikā ir iespēja veikt brīvprātīgu ziedojumu videi, kas tiek ieguldīts sertificētā klimata aizsardzības projektā un samazina CO2 emisiju attiecīgo apmēru.

Lūk, kā oglekļa mazināšanas ziedojumi tiks izmantoti 2018. gadā

2018. gadā jūsu FlixBus ziedojumi klimata aizsardzībai nodrošinās finansējumu uzņēmuma atmosfair ANO apstiprinātā Zelta standarta projektam “energoefektīvas krāsnis” Ruandā. Šīs efektīvās krāsnis iedzīvotājiem Ruandas lauku apgabalos ļauj gatavojot izmantot par 80% mazāk koksnes nekā tradicionālajās krāsnīs. Tādējādi projekts palīdz saglabāt vietējos mežus, kas ir pēdējais kalnu gorillu biotops pasaulē, un veicina globālo klimata aizsardzību. Turklāt projekts atbalsta ilgtspējīgu attīstību Ruandā — valstī, kas pēc sociālekonomiskā stāvokļa ieņem vietu starp vismazāk attīstītajām pasaules valstīm. Projekts nodrošina vērtīgus ieguldījumus vietējo iedzīvotāju labklājībā, piemēram:

  • katras “Save80” krāsns subsidēšana vietējām ģimenēm;
  • augstāka dzīves kvalitāte samazinātu izmaksu un malkas iegūšanai patērētā laika dēļ;
  • uzlabota lietotāju plaušu funkcija saskaņā ar medicīniskajiem pētījumiem.

Lūk, kā oglekļa kompensācijas iemaksas tika izmantotas 2016. gadā

Izmantojot jūsu ieguldījumu klimata aizsardzībā atbalstījām vēja enerģijas projektu Karību jūras salā Arubā 2016. gadā. Tas ietver vēja turbīnas kā alternatīva un ilgtspējīga enerģijas avota būvniecības un uzturēšanas finansēšanu. Vēja elektrostacija uz salas ir būtisks pilotprojekts reģionālo un atjaunojamo energoresursu izmantošanā visā Karību jūras reģionā. Investīcijas vēja enerģijā uzlabo valsts energoapgādes drošību, veicina globālā klimata aizsardzību un veicina ilgtspējīgas enerģijas ražošanas attīstību. Papildus klimata aizsardzībai projekts sniedz vērtīgu ieguldījumu vietējiem iedzīvotājiem:

  • Lielāka neatkarība no ārvalstu enerģijas avotiem, stiprinot reģiona vietējo apgādi.
  • Vietējās ekonomikas stiprināšana, radot jaunas darba vietas sistēmu būvniecībai, darbībai un uzturēšanai.
  • Vēja enerģijas projekts veicinājis reģionālo infrastruktūru.
  • Vietējās gaisa kvalitātes uzlabojums, izvairoties no kaitīgām vielām, kas iepriekš bija fosilā kurināmā ražotas enerģijas blakusprodukti