Vispārīgie darījumu un rezervācijas nosacījumi

Statuss: 07/03/2024

1. Darbības joma

1.1 Vispārējie pārvadāšanas noteikumi un īpašie rezervācijas nosacījumi attiecas uz FlixBus tīmekļa portālu izmantošanu (tostarp mobilo lietotni, kas paredzēta, lai klienti varētu apmeklēt šādus tīmekļa portālus) un ceļojumu rezervāciju pie uzņēmuma FlixBus.

1.2 Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie Vispārējie pārvadāšanas noteikumi un īpašie rezervācijas nosacījumi neattiecas uz turpmāk minētajiem jautājumiem, uz kuriem attiecas atsevišķi noteikumi.

a) Savos tīmekļa portālos FlixBus uzskaita un ļauj rezervēt arī trešo personu pārvadātāju piedāvātos sauszemes transporta pakalpojumus, kuriem FlixBus devis atļauju publicēt un parādīt noteiktus ceļojumus FlixBus tīmekļa portālos, taču šīs trešās personas nav FlixBus līgumpartneris saistībā ar biļešu rezervāciju (“White Label pārvadātāju piedāvājumi”). Šie piedāvājumi nav ceļojumu rezervācija pie uzņēmuma FlixBus, jo saistībā ar šo piedāvājumu FlixBus ļauj rezervēt White Label pārvadātāju piedāvājumus tikai, izmantojot tīmekļa vietni booking.flixbus.com vai mobilās lietojumprogrammas veidā, kas paredzēta, lai ļaut klientiem apmeklēt vietni (turpmāk kopā — “White Label platforma”). White Label pārvadātāja piedāvājuma piemērojamību rezervēšanas procesā norādīs novirzīšana no FlixBus tīmekļa portāliem uz White Label platformu. Klientu piekļuvi White Label platformai un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem FlixBus un tā partneri saistībā ar White Label pārvadātāju piedāvājumu rezervāciju White Label platformā regulē atsevišķie White Label platformas noteikumi un nosacījumi.

b) Noteikumus un nosacījumus attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu reglamentēs atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kas ir atkarīgi no piemērojamā līgumpārvadātāja. Meklēšanas un rezervēšanas procesā tiks norādīts piemērojamais līgumpārvadātājs (turpmāk — “Pārvadātājs”) un attiecīgie pārvadāšanas noteikumi (“Pārvadātāja noteikumi un nosacījumi”).

2. Līgumpartneris

Līgumslēdzējs partneris braucienu rezervēšanai (biļešu pārdevējs) un tīmekļa portāla izmantošanai ir Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhene, turpmāk tekstā saukts par Flix.

3. Tīmekļa portāla komerciāla izmantošana

3.1. Cenu salīdzināšanas vietnes var noslēgt rakstisku līgumu ar Flix, kas ļauj tām saņemt, apstrādāt un publicēt Flix cenas un grafikus.

3.2. Flix tīmekļa portāla izmantošana privātām vai komerciālām vajadzībām nav atļauta. Automatizētu sistēmu izmantošana, lai iegūtu datus no šīs vietnes komerciālai lietošanai (“ekrāna nokasīšana”), ir aizliegta. Flix patur tiesības rīkoties atbilstoši pārkāpumiem.

4. Maksājumi un kuponi

4.1. Biļetes var iegādāties, izmantojot dažādas norēķinu metodes, atkarībā no rezervācijas vietnes:

 • Internetā: PayPal, debetkarte, kredītkarte (Mastercard/Visa/Amex), SOFORT bankas pārskaitījums, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, DotPay, Google Pay, Apple Pay. Mēs paturam tiesības nepiedāvāt noteiktas maksājuma metodes par katru rezervāciju un pieprasīt citas maksājuma metodes.
 • Transportlīdzeklī: skaidrā naudā.
 • Tirdzniecības vietās/ceļojumu aģentūrās: visas aģentūras piedāvātās norēķinu metodes, skaidras naudas maksājumi vienmēr tiks pieņemti. Ja tirdzniecības vieta atrodas pie transportlīdzekļa, maksāšanas metodes var aprobežoties tikai ar skaidru naudu vai kredītkarti.

4.2. [Anulēts]

4.2.1. [Anulēts]

4.2.2.1. Maksājums ar kredītkarti

4.2.2.2. Ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti, no klienta konta būs jāmaksā rezervācijas beigās. Maksājot ar kredītkarti, klients rezervēšanas laikā uzdod savai kredītiestādei informēt Flix vai tās pilnvarotu trešo personu maksājuma atdošanas gadījumā klienta vārdu un pilnu adresi, lai Flix varētu izvirzīt savas prasības pret klientu.

4.2.2.3. Pasažieriem tiek prasīts samaksāt bankas izmaksas, kas rodas ar kredītkartes maksājumiem saistītas atmaksas gadījumā. Var būt jāmaksā arī par atcelšanu. Pasažieriem jādod iespēja pierādīt, ka atmaksa radīja mazākas izmaksas vai arī tās neradīja nekādas izmaksas. Maksājumu atmaksas gadījumā klientiem var liegt veikt kredītkaršu maksājumus uz laiku vai ilgtermiņā.

4.2.3. Pēc neveiksmīgiem Flix savākšanas centieniem pretenzijas tiks nodotas ārējam pakalpojumu sniedzējam turpmākai apstrādei. Flix šim nolūkam var nodot visus nepieciešamos parādnieku personas datus ārējam pakalpojumu sniedzējam.

4.2.4. Atgūšana ar ieskaitu; ieturēšanas tiesības

4.2.4.1. Klientiem ir tiesības uz atgūšanu ar ieskaitu tikai tad, ja viņu pretprasības ir likumīgi noteiktas vai arī mēs tās neesam apstrīdējuši vai atzinuši. Turklāt viņiem ir tiesības uz ieturēšanu tikai tad un tiktāl, ciktāl viņu pretprasība ir balstīta uz tām pašām līgumattiecībām.

4.2.4.2. Ja klienti nepilda kādas maksājuma saistības, visām esošajām prasībām no tām pašām līgumattiecībām pienākas tūlīt.

4.2.5. Maksājuma maksa

4.2.5.1. Tiešsaistes veikalā norādītajā kopējā biļetes cenā ir iekļautas visas maksāšanas maksas, kuras iekasē trešo personu pakalpojumu sniedzēji par jūsu izvēlēto maksājuma veidu un kuras jums jāmaksā, kā arī likumā noteiktais tirdzniecības nodoklis.

4.2.5.2. Klientiem, kuri izvēlas maksājuma veidu, par kuru jāmaksā, tiks piemērota maksājuma maksa plus tirdzniecības nodoklis (PVN), kas atbilst procentiem no kopējās iepirkumu groza vērtības. Katrā valstī ir pieejama vismaz viena bezmaksas un izplatīta maksājuma metode.

4.3. Kuponu izpirkšana:

4.3.1. Par katru rezervāciju var izmantot ne vairāk kā vienu kuponu. Kuponus var izmantot tikai tiešsaistē vai ar mūsu partneru aģentūru starpniecību.

Kuponus ar naudas vērtību, kas pazīstami kā “kredīta kuponi”, var izmantot visam iepirkumu grozam.

Atlaižu kuponus ar procentuālo vērtību vai kuponus par bezmaksas braucienu var izmantot tikai par biļetes cenu. Ar šo kuponu veidu izmantošanu nevar apmaksāt papildu pakalpojumus (piemēram, maksu par pakalpojumu, papildu maksu par velosipēdiem vai bagāžu).

4.3.2. Ja kuponu kampaņas veic Flix mārketinga darbību ietvaros, kuponu iegūšana un izmantošana ir ierobežota līdz trim kuponiem vienai personai. Ja persona no vienas un tās pašas kuponu kampaņas izmanto vairāk nekā trīs kuponus, Flix var atcelt visas rezervācijas, kas pārsniedz pirmās trīs biļetes. Šo regulu var atcelt īpašu akciju ietvaros.

4.3.3. Kuponiem, kas izsniegti bez maksas saistībā ar mārketinga darbībām vai kā labas gribas žests, derīguma termiņš beidzas pēc pirmā rezervēšanas procesa pabeigšanas.

4.3.4. Nav atļauta komerciāla izmantošana un jo īpaši kuponu tālākpārdošana, un par to tiks piemērots sods no Flix puses ar biļešu bloķēšanu un/vai zaudējumu atlīdzināšanas prasību apstiprināšanu.

4.3.5. Jebkura kupona atlikuma izmaksa nav iespējama.

4.3.6. Krāpšanās, maldināšanas mēģinājuma vai citu nelikumīgu darbību gadījumā, kas saistītas ar dāvanu kupona iegādi, izpirkšanu vai pārskaitīšanu, Flix patur tiesības slēgt atbilstošo klienta kontu un/vai pieprasīt alternatīvu maksājuma veidu un/vai apturēt kupona darbību. Nav tiesību uz attiecīgā kupona apstiprināšanu vai izpirkšanu.

4.3.7. Krāpšanās, maldināšanas mēģinājuma vai citu nelikumīgu darbību gadījumā, kas saistītas ar dāvanu kupona iegādi, izpirkšanu vai pārsūtīšanu, gadījumā Flix patur tiesības anulēt visas biļetes, kas iegādātas pilnībā vai daļēji, izmantojot šāda kupona izpirkšanu.

4.4. Interflix kuponu izpirkšana

4.4.1. Par katru rezervāciju var izmantot ne vairāk kā vienu kupona kodu. Kupona kodi tiek automātiski aktivizēti 48 stundu laikā, un tos var izmantot tikai tiešsaistē vai mūsu partneru aģentūrās.

4.4.2. Kuponus var izmantot trīs mēnešu laikā.

4.4.3. Ir iespējams rezervēt tikai tiešu savienojumu, izņemot braucienu turp un atpakaļ. Atiešanas vietai nav jābūt tādai pašai kā galamērķim.

4.4.4. Kuponi ir personalizēti un nav žirējami.

4.4.5. Rezervēšanu var mainīt tikai ar mūsu klientu apkalpošanas centra palīdzību. Atcelšana nav iespējama.

4.4.6. Nav atļauta komerciāla izmantošana un it īpaši kuponu kodu tālākpārdošana, un Flix par to sodīs ar biļešu bloķēšanu un/vai zaudējumu atlīdzināšanas prasību apstiprināšanu.

4.4.7. Jebkura kupona atlikuma izmaksa nav iespējama.

4.4.8. Katrs brauciens, kas rezervēts, izmantojot kuponu, ir atdalīts un nošķirts no citiem braucieniem.

4.4.9. Pasažierim ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no pirkuma līguma. Paziņojums par atteikšanos ir jāsniedz teksta formā.

4.5. Cenu kampaņas

4.5.1. Samazinātu cenu biļešu skaits, ko var iegādāties saskaņā ar cenu kampaņām, kuras Flix SE veic savas mārketinga aktivitātes ietvaros, ir ierobežots līdz trim biļetēm vienai personai. Persona no vienas un tās pašas cenu kampaņas var iegādāties tikai trīs biļetes, pretējā gadījumā Flix SE var atcelt visas nākamās rezervācijas. Šo regulu var atcelt speciālu akciju gadījumā.

4.5.2. Biļešu komerciāla izmantošana un jo īpaši tālākpārdošana nav atļauta, un Flix SE to sodīs, apturot biļešu darbību un/vai iesniedzot prasības par zaudējumu atlīdzību.

4.5.3. Krāpšanās, maldināšanas mēģinājuma vai citu nelikumīgu darbību gadījumā, kas saistītas ar biļešu iegādi, izpirkšanu vai pārsūtīšanu, Flix SE patur tiesības slēgt attiecīgā klienta kontu un/vai pieprasīt alternatīvu maksājuma veidu un/vai atcelt biļetes. Flix SE neizskatīs pretenzijas par attiecīgās biļetes apstiprināšanu vai izpirkšanu.

4.5.4. Krāpšanās, maldināšanas mēģinājuma vai citu nelikumīgu darbību gadījumā, kas saistītas ar biļešu iegādi, izpirkšanu vai nodošanu, Flix SE patur tiesības anulēt visas biļetes, kas iegādātas pilnībā vai daļēji.

4.5.5. Piedāvājumā iegādātās biļetes, kuras var mainīt pēc piedāvājuma beigām, jāiegādājas par pilnu cenu, kas piemērojama braucienam, vai datumā, kas norādīts uz biļetes.

5. Atcelšana un Pārrezervēšana

5.1. Pārrezervēšanas gadījumā ir nepieciešams iepriekš atcelt braucienu. Atcelšanu var veikt pirms atiešanas laika saskaņā ar 5.2. līdz 5.5. punktu vai pēc biļetes neizmantošanas saskaņā ar 5.6. punktu. Vadītāji nevar jums mainīt vai atcelt rezervāciju.

5.2. Atcelšana ir iespējama tikai FlixBus vietnēs vai partneru aģentūrās un FlixCompanies biļešu tirdzniecības vietās 15 (piecpadsmit) minūtes pirms paredzētā atiešanas laika. Brauciens turp un atpakaļ tiek uzskatīts par vienu rezervāciju.

5.3. Atcelšanas gadījumā tiek izsniegts atcelšanas kupons. Šis atcelšanas kupons ir derīgs 12 (divpadsmit) mēnešus no tā izsniegšanas datuma un dod tiesības pasažierim šajā laikā veikt jaunu rezervāciju, kas nepārsniedz kupona vērtību. Ja jaunā rezervācijas cena ir lielāka par kupona vērtību, būs jāatmaksā starpība. Ja cena ir zemāka, starpība paliks saglabāta atcelšanas kuponā, un to var izmantot citai rezervācijai. No šiem noteikumiem var atkāpties, ja akcijas piedāvājumi ir spēkā tikai ierobežotu laiku. Sīkāka informācija atrodama reklāmas portāla noteikumos.

5.4. Atcelšanas maksa tiks piemērota, par katru atcelšanu par katru atceltu braucienu un par vienu pasažieri. Atcelšanas kupons tiks izsniegts biļetes cenas apmērā, atskaitot atcelšanas procesa izmaksas. Ja tiek mainīts pasažiera vārds, jāatmaksā starpība, ja biļetes cena tikmēr ir kļuvusi dārgāka. Tālruņa numuru var mainīt bez maksas.

5.5. Ja rezervācijai tiek izmantots atcelšanas kupons, tie paši atcelšanas noteikumi attiecas arī uz jauno braucienu.

5.6. Ja braucienam neizmanto biļeti, kuru pārvadātājs ir FlixCompanies, maksa par biļetes uzrādīšanu tiks atmaksāta, atskaitot apstrādes maksu par braucienu un pasažieri, ja vien pasažieris nevar pierādīt, ka ir nodarīts kaitējums vai zaudējumi par mazāku summu. Pierādīšanas pienākums par biļetes nelietošanu gulstas uz pasažieri. Katrai personai un katram braucienam tiek ģenerēta biļete. Savienojumi ar pārsēšanos (starpsavienojumi) tiek uzskatīti par vienu braucienu. Pieprasījumu var iesniegt neoficiāli 3 mēnešu laikā. Tas jānosūta uzņēmumam Flix vai FlixBus DACH, pasta adreses Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich vai FlixBus DACH GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin. Apstrādes maksa tiks samazināta līdz 2€ (vai summa, kas atbilst attiecīgajai valūtai) par vienu pasažieri un braucienu, kā arī visas bankas pārskaitījuma maksas, ja pārvadātājs ir Flix SE vai FlixBus DACH GmbH un ja pieprasījums tiek veikts nekavējoties, vēlākais, nedēļas laikā pēc biļetes derīguma termiņa beigām. Tāpēc apstrādes maksas summa ir balstīta uz kavēšanos pēc aizbraukšanas, kad tiek veikts kompensācijas pieprasījums. 5.6. punkts nav piemērojams biļetēm, kuras izdevusi FlixTrain GmbH.

5.7. Neviena no iepriekšminētajām apstrādes maksām, atcelšanas maksām vai pārsūtīšanas maksām netiek piemērota, ja atlīdzināšana tiek pieprasīta tādu iemeslu dēļ, par kuriem atbild Flix SE vai FlixCompanies. Cenas kredīts, no kura atskaitīta jebkāda apstrādes maksa vai jebkāda pārskaitījuma maksa, tiks pārskaitīts tikai uz to kontu, kuru klients norādījis, veicot pasūtījumu, vai uz viņa kredītkartes kontu, ja tika samaksāts ar kredītkarti.

5.8 Atšķirīgas atcelšanas politikas, kuras noteiktas jebkuros pārvadātāja noteikumos un nosacījumos, netiek piemērotas.

6. Pakalpojuma maksa

Katrai rezervācijai tiks piemērota pakalpojuma maksa 0,99 EUR (vai summa, kas atbilst attiecīgajai valūtai) apmērā. Maksa tiek iekasēta par katru pasūtījumu un tiek iekasēta par rezervācijas tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošanu, kā arī citiem rīkiem, kas ir saistīti ar klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, "Pārvaldīt rezervāciju" - pašapkalpošanās rīks, lai mainītu braucienus, pievienotu bagāžu.

 Ja klients veic atcelšanu, pakalpojuma maksa netiek atmaksāta. Veicot rezervāciju pa tālruni (klientu apkalpošanas dienests) vai kādā no mūsu aģentūrām un pie bezsaistes tālākpārdevējiem, var tikt piemērota papildu maksa.

7. Jurisdikcijas vieta

Jurisdikcijas vieta reģistrētiem tirgotājiem, juridiskām un fiziskām personām, kurām Vācijā nav vispārējas jurisdikcijas vietas, kā arī fiziskām personām, kuras pēc pārvadājuma līguma noslēgšanas ir pārvietojušās vai pārcēlušās uz ārzemēm un kuru dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta sūdzības iesniegšanas brīdī nav zināma, ir Minhene.

8. Atsevišķu noteikumu spēkā neesamība

Ja atsevišķie noteikumi šajos Vispārējos pārvadāšanas noteikumos un īpašos rezervācijas nosacījumos būtu vai kļūtu pilnīgi vai daļēji nederīgi vai spēkā neesoši, tas principā neietekmē līguma efektivitāti kopumā.
 

II Atkāpe attiecībā uz konkrētām valstīm

1.  Zviedrija

 • attiecībā uz 4.1.: Zviedrijā transportlīdzekļiem tiek pieņemti tikai karšu maksājumi (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, Pay V, JCB, Diners Club, China Union Pay). Turklāt Zviedrijā biļeti var iegādāties no autobusa vadītāja, izmantojot mobilās, uz NFC balstītās norēķinu sistēmas. (Piemēram: Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polija

 • attiecībā uz 4.1.: transportlīdzekļos (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) un BLIK sistēmā tiek pieņemti tikai karšu maksājumi savienojumiem, kurus pārvalda FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • attiecībāuz 4.2.4.1., 4.2.4.2., 5.6.: šie noteikumi neattiecas uz savienojumiem, ko pārvalda FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • attiecībā uz 5.1.: Atcelšanu nevar veikt, neizmantojot biļeti un pēc tam saņemot atlīdzību par savienojuma reisus, kurus nodrošina FlixBus Polska sp. z o.o. vai jebkurš cits pārvadātājs, kura juridiskā adrese ir Polijā.
 • attiecībā uz 5.4.: Atcelšanas maksa netiek piemērota savienojuma reisiem, kurus nodrošina FlixBus Polska sp. z o.o. vai jebkurš cits pārvadātājs, kura juridiskā adrese ir Polijā.
 • attiecībā uz 6: Maksājumiem Polijas zlotos maksa par pakalpojumu ir 2,99 PLN.

3. Čehijas Republika

 • attiecībā uz 5.4.: atcelšanas maksa neattiecas uz biļetēm, ko iegādājas ar Čehijas kronām.
 • attiecībā uz 7.: jebkura iespējamā tiesvedība starp FlixBus CZ s.r.o. un pasažieri iesniedz tiesā Čehijas Republikā.

4. Apvienotā Karaliste

 • attiecībā uz 5.6.: Par biļeti izdotās naudas atgriešana pēc biļetes derīguma termiņa beigām neattiecas uz savienojuma reisiem, kurus nodrošina FlixBus UK Limited vai jebkuru citu pārvadātāju, kura juridiskā adrese ir Apvienotajā Karalistē.

5. Francija

 • attiecībā uz 5.6.: Par biļeti izdotās naudas atgriešana pēc biļetes derīguma termiņa beigām Francijā neattiecas uz savienojuma reisiem, kurus nodrošina FlixBus France SARL vai jebkurš cits pārvadātājs, kura juridiskā adrese ir Francijā.

6. Portugāle

 • attiecībā uz 5.6.: Par biļeti izdotās naudas atgriešana pēc biļetes derīguma termiņa beigām Portugālē neattiecas uz savienojuma reisiem, kurus nodrošina FlixBus Portugal Unipessoal LDA vai jebkurš cits pārvadātājs, kura juridiskā adrese ir Portugālē.

7. Ukraina

 • attiecībā uz 4.5.1.: Tiešsaistes veikalā norādītajā kopējā biļetes cenā ir iekļautas visas maksāšanas maksas, kuras iekasē trešo personu pakalpojumu sniedzēji (no FlixBus puses) par jūsu izvēlēto maksājuma veidu un kuras jums jāmaksā, kā arī likumā noteiktais tirdzniecības nodoklis.
  Neatkarīgi no tā, kas šeit ir norādīts citādi, kopējā interneta veikalā norādītajā cenā, kas jāmaksā klientam, nevar būt iekļautas klienta bankas un/vai finanšu iestādes komisijas maksas, kas līdz ar to var tikt iekasētas papildus saskaņā ar attiecīgajām politikām vai tiesību aktiem, kas saistīti ar šādu banku/finanšu iestādi bez FlixBus informētības un līdzdalības, ko izraisa, tostarp, bet ne tikai, divkāršā konvertācija, ko piemēro klienta attiecīgā banka/finanšu iestāde. Tādējādi Puses vienojas un apstiprina, ka kopējā cena, kas jāmaksā klientam, var tikt iekasēta papildus un uzņēmumam FlixBus nav nekādu saistību, kā arī tas nav atbildīgs par šādām papildu izmaksām.
 • attiecībā uz 7.: Jurisdikcija jebkurā iespējamā tiesvedībā starp LLC FlixBus-Ukraine un pasažieri, Ukrainas pilsoni, ir vietā, kurai noteikta jurisdikcija saskaņā ar Ukrainas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

8. Igaunija

 • attiecībā uz 4.1.: Transportlīdzekļos par FlixBus Estonia OÜ pārvaldītajiem savienojumiem tiek pieņemti tikai karšu maksājumi. 
 • attiecībā uz 7.: Jebkura iespējamā tiesvedība starp FlixBus Estonia OÜ un pasažieri tiek celta Igaunijas Republikas tiesā. 

9. Latvija

 • attiecībā uz 7.: Jurisdikcijas vieta jebkādu potenciālu domstarpību izšķiršanai un tiesvedībai starp SIA FlixBus Latvia un pasažieri tiek celta Latvijas Republikas tiesā. 

10. Lietuva

 • attiecībā uz 7.: Pasažieru pārvadājumiem, ko veic UAB “FlixBus Lithuania” piemēro Lietuvas normatīvos aktus. Jebkura iespējamā tiesvedība starp UAB “FlixBus Lithuania” un pasažieri tiek celta Lietuvas tiesā.

11. Dānija

 • attiecībā uz 4.1: Dānijā tirdzniecība autobusa salonā nav pieejama.