Likumā noteiktās atlaides Polijā

1. 100% — robežsargi — nelegālā migrācija

Robežsargi, kuri veic oficiālus pienākumus saistībā ar nelegālās migrācijas novēršanu un apkarošanu uz starptautiski īpaši svarīgiem transporta maršrutiem

- derīga parastajiem, paātrinātajiem, ātrajiem un Express braucieniem

2. 95% — neredzīgu personu pavadoņi

pavadonis vai aprūpētājs, kurš pavada neredzīgu personu brauciena laikā

— derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

3. 95% — kara invalīdu aprūpētājs

pavadonis vai aprūpētājs, kurš pavada kara invalīdu, kurš tiek uzskatīts par pilnībā nespējīgu strādāt un nevar dzīvot patstāvīgi

— derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

4. 95% — tādu personu aprūpētāji, kas nav spējīgi dzīvot patstāvīgi

pavadonis vai aprūpētājs, kurš pavada personu, kas nav spējīga dzīvot patstāvīgi

— derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

5. 93% — neredzīgas personas

neredzīgas personas, kas nav spējīgas dzīvot patstāvīgi

— derīga parastajiem braucieniem

6. 78% — robežsargi

robežsargi uniformās oficiālu pienākumu izpildes laikā saistībā ar valsts robežu aizsargāšanu un eskortējot aizturētas personas, veicot patruļas vai darbības saistībā ar satiksmes kontroli uz robežām

- derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

7. 78% — muitas un Valsts kases departamenta darbinieki

muitas un Valsts kases departamenta darbinieki oficiālu kontroles pasākumu izpildes laikā saskaņā ar 2016. gada 16. novembra Likuma par valsts nodokļu administrēšanu V sadaļā minētajiem nosacījumiem (Tiesību Aktu Vēstnesis, 1947. gada izdevums)

- derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

8. 78% — policisti

policisti uniformās, kuri eskortē aizturētas personas vai aizsargātu īpašumu, transportē īpašus pasta sūtījumus, veic patruļas vai piedalās tiesībsargājošo iestāžu darbībās

— derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

9. 78% — militārās policijas kareivji

militārās policijas un militāro tiesībsargājošo iestāžu kareivji, kuri veic oficiālas patruļas un citas oficiālas darbības sabiedriskajā transportā

— derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

10. 78% — bērni ar invaliditāti

bērni un jaunieši (līdz 24 gadu vecumam) ar invaliditāti vai kustību traucējumiem, kuri ceļo no dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas uz:

bērnudārziem, skolām, augstākās izglītības iestādēm, aprūpes un izglītības iestādēm, izglītojošo apmācību iestādēm, speciālās skolu izglītības centriem, speciālās izglītības centriem, centriem, kuros bērnus un jauniešus sagatavo atbilstoši skolas un studiju prasībām, rehabilitācijas un izglītības centriem, sociālās palīdzības namiem, atbalsta centriem, veselības aprūpes iestādēm, psiholoģiskā un pedagoģiskā atbalsta klīnikām, ieskaitot speciālās klīnikas un rehabilitācijas iestādes; un atpakaļ

— derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

11. 78% — bērnu un jauniešu ar invaliditāti aprūpētāji

vecāks vai aprūpētājs, kurš pavada bērnu vai jaunieti ar invaliditāti vai kustību traucējumiem braucienos uz:

bērnudārziem, skolām, augstākās izglītības iestādēm, aprūpes un izglītības iestādēm, izglītojošo apmācību iestādēm, speciālās skolu izglītības centriem, speciālās izglītības centriem, centriem, kuros bērnus un jauniešus sagatavo atbilstoši skolas un studiju prasībām, rehabilitācijas un izglītības centriem, sociālās palīdzības namiem, atbalsta centriem, veselības aprūpes iestādēm, psiholoģiskā un pedagoģiskā atbalsta klīnikām, ieskaitot speciālās klīnikas un rehabilitācijas iestādes; un atpakaļ

— derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

12. 78% — kara invalīdi, kuri nevar strādāt un dzīvot patstāvīgi

kara invalīds, kurš tiek uzskatīts par pilnībā nespējīgu strādāt un nevar dzīvot patstāvīgi

— derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

13. 78% — dienestā iesauktie kareivji

kareivji, kuri ir iesaukti obligātajā dienestā, izņemot periodisku un pagarinātu dienestu, un personas, kas pilda šo dienesta pienākumu līdzvērtīgā formā

- derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

14. 78% — bērni līdz 4 gadu vecumam

bērni līdz 4 gadu vecumam, kuriem ir sava sēdvieta

- derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

15. 78% — neredzīgas civilpersonas, kas cietušas militārās operācijās

neredzīgas civilpersonas, kas cietušas militārās operācijās un nevar dzīvot patstāvīgi

- derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

16. 78% — studenti ar invaliditāti

studenti (vecumā līdz 26 gadiem) ar invaliditāti vai kustību traucējumiem, kuri ceļo no dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas uz:

bērnudārziem, skolām, augstākās izglītības iestādēm, aprūpes un izglītības iestādēm, izglītojošo apmācību iestādēm, speciālās skolu izglītības centriem, speciālās izglītības centriem, centriem, kuros bērnus un jauniešus sagatavo atbilstoši skolas un studiju prasībām, rehabilitācijas un izglītības centriem, sociālās palīdzības namiem, atbalsta centriem, veselības aprūpes iestādēm, psiholoģiskā un pedagoģiskā atbalsta klīnikām, ieskaitot speciālās klīnikas un rehabilitācijas iestādes; un atpakaļ

- derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

17. 51% — neredzīgas personas

neredzīgas personas, kas tiek uzskatītas par nespējīgām dzīvot patstāvīgi

- derīga paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

18. 51% — veterāni

veterāni un citas tiesīgas personas — pensionāri, invalīdi un personas, kas saņem atalgojumu pēc aiziešanas pensijā vai ģimenes pabalstu

— derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

19. 51% — antikomunistiski opozīcijas aktīvisti un politisku iemeslu dēļ represētie

— derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

20. 49% — personas, kas nav spējīgas dzīvot patstāvīgi

personas, kas nav spējīgas dzīvot patstāvīgi, izņemot neredzīgas personas, kas tiek uzskatītas par nespējīgām dzīvot patstāvīgi

- derīga parastajiem braucieniem

21. 37% — bērni, kuri ir vecāki par 4 gadiem

bērni, kuri ir vecāki par 4 gadiem, līdz obligātajai viena gada pirmsskolas sagatavošanai

- derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

22. 37% — neredzīgas personas

neredzīgas personas, kas netiek uzskatītas par nespējīgām dzīvot patstāvīgi

- derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

23. 37% — veterāni ar invaliditāti

ievainoti veterāni, kuri saņem invaliditātes pabalstu par ievainojumiem vai slimībām, kas radušās, piedaloties darbībās ārpus valsts

- derīga parastajiem un paātrinātajiem braucieniem

24. 37% — kara invalīdi

- derīga parastajiem, paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem

25. 37% — personas, kas nav spējīgas dzīvot patstāvīgi

personas, kas nav spējīgas dzīvot patstāvīgi, izņemot neredzīgas personas, kas tiek uzskatītas par nespējīgām dzīvot patstāvīgi

- derīga paātrinātajiem un ātrajiem braucieniem