Wi-Fi privātuma politika

Privātuma politika

Atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 (“VDAR”) noteikumiem turpmāk norādīts lietotāju (“Lietotāji”) personas datu apstrādes mērķis un izklāstītas apstrādes darbības uzņēmumā Flix nolūkā izmantot Wi-Fi.

Visiem terminiem, kuri tiek lietoti šajā Privātuma politikā un nav skaidri definēti, ir VDAR noteiktā nozīme.

1. Datu pārziņa kontaktinformācija

Datu pārzinis ir Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich, Germany (“Flix” jeb “Datu pārzinis”).

2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Datu pārzinis ir nozīmējis datu aizsardzības speciālistu (DAS). DAS strādā Flix SE birojā (adrese: Friedenheimer Brücke 16, 80639, Munich, Germany), un ar viņu var sazināties, izmantojot šādu e-pasta adresi:

data.protection@flixbus.com

3. Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Datu pārzinis apstrādā 4. sadaļā minētās personas datu kategorijas, lai:

a) pildītu ar Lietotāju noslēgtās līgumsaistības vai noteiktas Lietotāja līgumsaistības vai īpašas Lietotāja prasības, kas izteiktas pirms līguma noslēgšanas;

datu apstrādes tiesiskais pamats šim nolūkam ir tas, ka apstrāde nepieciešama līgumsaistību izpildei; saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu šāda apstrāde ir likumīga;

b) anonimizētu sniegtos datus un tos izmantotu pakalpojuma un ceļojuma pieredzes uzlabošanai, kā arī statistikas apkopošanai;

apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamība aizsargāt mūsu leģitīmās intereses; VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir uzlabot mūsu pakalpojumu mūsu Pakalpojuma lietotājiem.

4. Apstrādāto personas datu kategorijas

Personas dati ietver visu informāciju, kas attiecas uz konkrētu vai identificējamu fizisku personu. Pasažieru personas dati, kas apstrādāti saistībā ar 3. sadaļā minētajiem apstrādes nolūkiem, ir šādi:

a) izmantotās piekļuves ierīces MAC adrese;

b) piešķirtais savienojuma numurs;

c) IP adrese, ar kuras starpniecību izmantotā piekļuves ierīce ir savienota ar internetu;

d) attiecīgā savienojuma sākums un beigas (datums un laiks), kā arī izrietošais lietošanas ilgums;

e) pārsūtīto datu apjoms, tostarp vidējais paketes izmērs;

f) savienojuma uzstādīšanas/pabeigšanas tehniskie parametri;

g) izmantotā ieejas piekļuves punktam piešķirtā apgabala nosaukums;

h) piekļuves ierīces aparatūras tips un ražotājs;

i) izmantotie operētājsistēmas identifikācijas dati;

j) izmantotās pārlūkprogrammas Atpazīšanas dati;

k) izmantotās pārlūkprogrammas valoda un laika zona.

Pasažieri sniedz personas datus brīvprātīgi. Pasažierim nav juridiska vai līgumiska pienākuma sniegt Flix personas datus. Taču Flix var sniegt noteiktus pakalpojumus tikai ierobežotā veidā vai var vispār nespēt sniegt konkrētus pakalpojumus, ja pasažieris nesniedz šim nolūkam nepieciešamos datus.

5. Saņēmēju kategorijas

a) Iekšējie saņēmēji;

noteiktos apstākļos mēs kopīgojam jūsu personas datus FlixBus uzņēmumu iekšējās pārvaldības nolūkos, ciktāl tas ir pieļaujams;

sīkāka informācija atrodama arī privātuma politikā;

b) Ārējie saņēmēji;

tāpat kā jebkurš liels uzņēmums, mēs arī izmantojam ārējos vietējos un ārvalstu pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu biznesa darījumus un strādātu ar partneruzņēmumiem gan savā valstī, gan ārvalstīs;

tie ir (IT) pakalpojumu sniedzēji kā neatkarīgi kontrolieri:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Gothenburg, Sweden, un

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX, UK

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Estonia

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Lithuania

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Lithuania

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s. r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Prague, Czech Republic

https://www.passengera.com/gdpr/

Ja saņēmēji strādā mūsu kā apstrādātāju labā, mēs ar viņiem noslēdzam līgumu un viņiem ir jānodrošina, ka pastāv atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi attiecībā uz to, ka apstrāde atbilst juridiskajām prasībām un datu subjektu tiesības tiek ievērotas.

Pasažiera personas dati ir pieejami tikai personām, kuras darbojas pārziņa vai Apstrādātāja vārdā.

Mēs arī varam pārsūtīt personas datus valsts iestādēm un struktūrām (piemēram, policijai, prokuratūrai, uzraudzības iestādēm), ja ir attiecīgs pienākums/atļauja.

6. Datu pārsūtīšana uz ārzemēm

Saistībā ar 3. sadaļā minēto apstrādi personas datus var pārsūtīt uz trešo valsti (jo īpaši uz ASV). Trešā valsts ir valsts ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Šajā gadījumā mēs, izmantojot piemērotus pasākumus, nodrošinām, lai saņēmēja / saņēmējas valsts datu aizsardzības līmenis nebūtu zemāks par aizsardzības līmeni, kas piemērojams ES/EEZ.

Piemēroti pasākumi var būt, piemēram:

ES Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību;

datu aizsardzības standartklauzulas (pieejamas vietnē https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en);

papildu aizsardzības pasākumi (piem., pseidonimizācija).

7. Datu uzglabāšanas ilgums un datu dzēšana

Pasažieru personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar 4. sadaļu, kurā minētajiem mērķiem dati tiek apkopoti un pēc tam apstrādāti.

Jebkurā gadījumā Datu pārzinis var būt pilnvarots pilnībā vai daļēji saglabāt pasažieru personas datus ilgāku laika posmu, piemēram, lai izveidotu, īstenotu juridiskas prasības vai aizstāvētos pret juridiskām prasībām attiecīgajā piemērojamā ierobežojuma periodā.

8. Ietekmēto personu tiesības

Pasažierim kā ietekmētajai personai saskaņā ar VDAR ir turpmāk minētās tiesības.

Tiesības uz informāciju

Pasažieris var pieprasīt informāciju saskaņā ar VDAR 15. pantu par saviem personas datiem, ko apstrādā Flix. Informācijas pieprasījumā pasažierim ir jāpaskaidro savas bažas, lai būtu vieglāk apkopot nepieciešamos datus. Datu pārzinis var prasīt informāciju, lai apstiprinātu pasažiera identitāti un nodrošinātu, ka viņam ir tiesības piekļūt personas datiem.

Pēc pieprasījuma Pārzinis izsniegs pasažierim informāciju par datiem, ko apstrādā. Pasažieriem nav jāmaksā par piekļuvi saviem personas datiem (vai par citu tiesību izmantošanu). Tomēr Flix var piemērot saprātīgu maksu, ja pieprasījums ir nepārprotami nepamatots, atkārtots vai pārmērīgs. Flix var arī atteikties izpildīt šādu pieprasījumu.

Tiesības uz labošanu

Ja informācija par pasažieri nav precīza (vai vairs nav precīza), pasažieris var pieprasīt labojumu veikšanu saskaņā ar VDAR 16. pantu. Ja pasažiera dati nav pilnīgi, pasažieris var pieprasīt to papildināšanu.

Tiesības uz dzēšanu

Pasažieris var pieprasīt savu personas datu dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. panta nosacījumiem. Šīs tiesības uz datu dzēšanu ir atkarīgas arī no tā, vai datu pārzinim joprojām ir nepieciešami dati par pasažieri, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

VDAR 18. panta prasību ietvaros pasažierim ir tiesības pieprasīt ierobežot ar pasažieri saistīto datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnesamību

Saskaņā ar VDAR 20. pantu pasažierim ir tiesības saņemt datus, ko pasažieris ir iesniedzis datu pārzinim, strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai tie tiktu nodoti citai atbildīgajai pusei.

Tiesības iebilst

Saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu pasažierim ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret tādu datu apstrādi, kas attiecas uz viņu un kas tika ievākti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ņemot vērā pasažieru īpašo situāciju. Pēc tam šī pasažiera datu apstrāde var notikt tikai tad, ja Flix var pierādīt, ka pastāv leģitīms apstrādes iemesls, kuram ir prioritāte pār pasažiera interesēm, tiesībām un brīvību, vai gadījumā, ja apstrāde paredzēta Flix juridiskas prasības izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu pasažieris var iebilst pret reklāmas saņemšanu jebkurā laikā no datuma nākotnē (iebilšana pret reklāmu tiešās reklāmas gadījumā).

Tiesības uz sūdzības iesniegšanu

Ja pasažieris uzskata, ka, apstrādājot viņa datus, datu pārzinis nav ievērojis datu aizsardzības noteikumus, pasažieris var iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei par savu personas datu apstrādi.

Tiesības atsaukt piekrišanu (ja piekrišana iepriekš sniegta)

Pasažieris var atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei jebkurā laikā no datuma nākotnē. Attikšanās neietekmē apstrādes likumību attiecībā uz datiem, kas apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

Tas attiecas arī uz piekrišanas deklarācijām, kas izsniegtas pirms VDAR stāšanās spēkā, t. i., pirms 25.05.2018.

Pasažieris jebkurā laikā var pieprasīt savas kā ietekmētās personas tiesības pret Datu pārzini, jo īpaši izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta 1. un 2. sadaļā iepriekš.

9. Grozījumi

Šis Privātuma paziņojums laiku pa laikam var tikt grozīts sakarā ar jaunu apstrādes mērķu un metožu ieviešanu. Datu pārzinis pēc saviem ieskatiem savlaicīgi un piemērotā veidā informēs pasažierus par šādiem grozījumiem.